Effektivare offentlig upphandling

Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över dagens regelverk för överprövningar vid offentlig upphandling. Senast den 15 juni 2014 skall utredningen lämna sitt betänkande (Dir 2013:105).

Syftet med utredningen är, enligt regeringen, att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena genom att finna sätt att komma till rätta med de problem som orsakas, både samhällsekonomiskt och för berörda aktörer, av att upphandlingar stoppas när de begärs överprövade i domstol.

Det återstår således att se vad detta förslag utmynnar och hur möjligheterna till överprövning kan komma att förändras. Förhoppningsvis beaktar man även motparters berättigade behov av att få en överprövning.

Rulla till toppen