Våra medarbetare

Advokaterna Agneta Gustafsson och Thomas Nyman har mer än 25 års erfarenhet av att biträda företag i medvind med affärsjuridisk rådgivning som upprättande av avtal samt arbeta med  företag i motvind som konkursförvaltare. Medarbetarna vid Advokatbyrån arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i en snabbt föränderlig omvärld. Advokatbyrån har hög kompetens inom avtalsrätt, affärsjuridik och goda allmänjuridiska kunskaper. Advokaterna kommunicerar muntligen och skriftligen på flera olika språk.

Advokater och biträdande jurister

Agneta Gustafsson
Advokat, VD och delägare

Affärsjuridik

Tvistelösning

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

IT-rätt

Konkurser och likvidationer

Thomas Nyman
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Tvistelösning

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

IT-rätt

Konkurser

Offentlig upphandling

Josef Angerbjörn
Advokat

Affärsjuridik

Tvistelösning

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Familjerätt, bodelning och fullmakter

Vårdnad, boende och umgänge

Arv och testamente

Jakob Reimhagen
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

 

 

Magnus Niemi
Biträdande jurist

 

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Tvistelösning

 

 

Emelie Lindqvist
Biträdande Jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

 

 

Jenny Viklund
Tjänstledig

Hampus Bergh
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Familjerätt, bodelning och fullmakter

Vårdnad, boende och umgänge

Arv och testamente

Administrativ personal

Johanna Algotsson
Sekreterare

Juni Wikman
Paralegal

Agnes Svedberg
Paralegal

Johanna Kourilehto
Paralegal

 

Isabelle Nordin
Paralegal