Våra medarbetare

Advokaten Agneta Gustafsson har mer än 25 års erfarenhet av att biträda företag i medvind med affärsjuridisk rådgivning som upprättande av avtal samt arbeta med  företag i motvind som konkursförvaltare. Medarbetarna vid Advokatbyrån arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i en snabbt föränderlig omvärld. Advokatbyrån har hög kompetens inom avtalsrätt, affärsjuridik och goda allmänjuridiska kunskaper. Advokaterna kommunicerar muntligen och skriftligen på flera olika språk.

Advokater och biträdande jurister

Agneta Gustafsson
Advokat och VD

Affärsjuridik

Tvistelösning

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Konkurser och likvidationer

Josef Angerbjörn
Advokat

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Arv, testamente och bodelning

Vårdnad, boende och umgänge

Förvaltningsrätt

Affärsjuridik

Tvistelösning

Fastighetsrätt

 

 

 

 

Jakob Reimhagen
Advokat

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

 

 

Hampus Bergh
Biträdande jurist

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Familjerätt, bodelning och fullmakter

Vårdnad, boende och umgänge

Arv och testamente

 

Rebecca Lewis
Biträdande jurist

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Familjerätt, bodelning och fullmakter

Vårdnad, boende och umgänge

Arv och testamente

 

Anton Karlström
Biträdande jurist

Tvistelösning

Förvaltningsrätt

Familjerätt, bodelning och fullmakter

Arv och testamente

 

Jenny Viklund
Tjänstledig

Administrativ personal

Johanna Algotsson
Sekreterare

Marina Hedström
Sekreterare

Kajsa Jonsson
Paralegal