Våra medarbetare

Flera av advokaterna har i över 25 år arbetat med affärsjuridik, avtalsrätt och insolvensrätt. Medarbetarna vid Advokatbyrån arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i en snabbt föränderlig omvärld. Advokatbyrån har hög kompetens inom avtalsrätt, affärsjuridik och goda allmänjuridiska kunskaper. Advokaterna kommunicerar muntligen och skriftligen på flera olika språk.

Advokater och biträdande jurister

Agneta Gustafsson
Advokat, VD och delägare

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

IT-rätt

Konkurser, likvidationer och rekonstruktioner

Tvistelösning

Thomas Nyman
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

IT-rätt

Konkurser

Offentlig upphandling

Tvistelösning

Kari Wergens
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Konkurser, likvidationer och rekonstruktioner

Tvistelösning

Josef Angerbjörn
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Målsägandebiträde

Tvistelösning

Jenny Viklund
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Målsägandebiträde

Tvistelösning

Jakob Reimhagen
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Målsägandebiträde

Tvistelösning

Administrativ personal

Frida Sandberg
Sekreterare

Lisa Lindblom
Notarie

Juni Wikman
Paralegal

Lisa Naudot
Praktikant

Annelie Eriksson
Notarie