Våra medarbetare

Advokaterna Agneta Gustafsson och Thomas Nyman har mer än 25 års erfarenhet av att biträda företag i medvind med affärsjuridisk rådgivning som upprättande av avtal samt arbeta med  företag i motvind som konkursförvaltare. Medarbetarna vid Advokatbyrån arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i en snabbt föränderlig omvärld. Advokatbyrån har hög kompetens inom avtalsrätt, affärsjuridik och goda allmänjuridiska kunskaper. Advokaterna kommunicerar muntligen och skriftligen på flera olika språk.

Advokater och biträdande jurister

Agneta Gustafsson
Advokat, VD och delägare

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

IT-rätt

Konkurser, likvidationer och rekonstruktioner

Tvistelösning

Thomas Nyman
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

IT-rätt

Konkurser

Offentlig upphandling

Tvistelösning

Josef Angerbjörn
Advokat

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Tvistelösning

Ekonomisk familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Hampus Bergh
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-. arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Tvistelösning

Ekonomisk familjerätt

Framtidsfullmakter

Vårdnad, boende och umgänge

Sandra Nordlander
Biträdande Jurist

Fastighets- och arrenderätt

Miljörätt

Processrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Jenny Viklund
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

IT-rätt

Förvaltningsrätt

Tvistelösning

Jakob Reimhagen
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Tvistelösning

Framtidsfullmakter

Administrativ personal

Johanna Algotsson
Sekreterare

Isabell Sandgren
Paralegal

Juni Wikman
Paralegal

Magnus Niemi
Paralegal