Medarbetare

Våra medarbetare

Advokaten Agneta Gustafsson har mer än 25 års erfarenhet av att biträda företag i medvind med affärsjuridisk rådgivning som upprättande av avtal samt arbeta med företag i motvind som konkursförvaltare. Medarbetarna vid Advokatbyrån arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i en snabbt föränderlig omvärld. Advokatbyrån har hög kompetens inom avtalsrätt, affärsjuridik och goda allmänjuridiska kunskaper. Advokaterna kommunicerar muntligen och skriftligen på flera olika språk.

Advokater och biträdande jurister

Agneta Gustafsson

Advokat och VD

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Arrende- och hyresrätt
Fastighetsrätt
Konkurser
Likvidationer
Tvistelösning

Josef Angerbjörn

Advokat

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Arv, testamente och bodelning
Brottmål: Försvarare och målsägandebiträde
Fastighetsrätt
Förvaltningsrätt
Tvistelösning
Vårdnad, boende och umgänge

Jakob Reimhagen

Advokat

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Arrende- och hyresrätt
Brottmål: Försvarare och målsägandebiträde 

Fastighetsrätt
Förvaltningsrätt
Tvistelösning

Hampus Bergh

Biträdande jurist

Arv, testamente och bodelning
Brottmål: Målsägandebiträde
Förvaltningsrätt
Tvistelösning
Vårdnad, boende och umgänge

Rebecca Lewis

Biträdande jurist

Arv, testamente och bodelning
Brottmål: Målsägandebiträde
Förvaltningsrätt
Tvistelösning
Vårdnad, boende och umgänge

Anton Karlström

Biträdande jurist

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Förvaltningsrätt
Konkurser
Tvistelösning

Tova Backman

Biträdande jurist

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Arrende- och hyresrätt
Arv, testamente och bodelning
Förvaltningsrätt
Tvistelösning

Jenny Viklund

Tjänsteledig

Administrativ personal

Johanna Algotsson

Sekreterare

Marina Hedström

Sekreterare
Rulla till toppen