Våra medarbetare

Flera av advokaterna har i över 25 år arbetat med affärsjuridik, avtalsrätt och insolvensrätt. Medarbetarna vid Advokatbyrån arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i en snabbt föränderlig omvärld. Advokatbyrån har hög kompetens inom avtalsrätt, affärsjuridik och goda allmänjuridiska kunskaper. Advokaterna kommunicerar muntligen och skriftligen på flera olika språk.

Advokater och biträdande jurister

Agneta Gustafsson
Advokat, VD och delägare

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

IT-rätt

Konkurser, likvidationer och rekonstruktioner

Tvistelösning

Thomas Nyman
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

IT-rätt

Konkurser

Offentlig upphandling

Tvistelösning

Kari Wergens
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Konkurser, likvidationer och rekonstruktioner

Tvistelösning

Ekonomisk familjerätt

Josef Angerbjörn
Advokat

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Tvistelösning

Ekonomisk familjerätt

Jenny Viklund
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Tvistelösning

Jakob Reimhagen
Biträdande jurist

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Tvistelösning

Framtidsfullmakter

Administrativ personal

Frida Sandberg
Sekreterare

Juni Wikman
Paralegal

Lisa Naudot
Paralegal

Rozanna Sternad Fackel
Praktikant

Natalie Sevä
Praktikant