Anställning eller praktik

Vid Advokatbyrån arbetar vi i team, varvid den långa erfarenhet som vissa av advokaterna besitter tillvaratas i kombination med de yngre juristernas moderna tankesätt. Advokatbyrån expanderar och är en arbetsplats med gemenskap och en positiv laganda. Advokatbyråns medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet. Vår företagskultur präglas av engagemang och en positiv vilja att hela tiden utvecklas. Vid Advokatbyrån Nywa är ingen dag den andra lik. I en stimulerande miljö arbetar vi tillsammans för att skapa Norrlands bästa advokatbyrå utifrån medarbetarnas och klienternas intressen. Advokatbyrån har ett gott arbetsklimat med en positiv arbetsmiljö som alla medarbetare tar ansvar för.

Om Du är intresserad av att göra din praktik eller arbeta vid Advokatbyrån är du välkommen med Din ansökan till info@nywa.nu.