Club Nywa

Advokatbyrån Nywa sponsrar i år det lag från Umeå Universitet som tävlar i den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. Tävlingen behandlar ett fiktivt fall där de deltagande lagen ska hävda (som ombud för klaganden) eller försvara sig mot (som ombud för svaranden) kränkningar av mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I tävlingen, som består av både skriftliga och muntliga moment, deltar lag från Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland. I tävlingens domarpanel ingår aktade domare från de nordiska ländernas högsta domstolar och från Europadomstolen.

Den Nordiska Rättegångstävlingen bidrar till att öka medvetenheten hos framtidens jurister om hur mänskliga rättigheter får genomslag i praktiken och hur de kan användas till klientens fördel. Advokatbyrån Nywa är mycket stolt över att få ge sitt namn till Umeålaget, som tävlar under namnet ”Club Nywa”.

Den muntliga och avslutande delen av tävlingen går av stapeln i början av juni och genomförs i år digitalt.

Club Nywa Läs mer »

Rulla till toppen