Bil & Bostad – krönikor 2016 och 2017

Advokaten Agnetas samtliga krönikor som publicerats under 2016 och 2017 i Bil & Bostad finner du här:

Datum            Titel

2016-07-27     Några ord om fastighetsmäklare 

https://nywa.nu/bil-bostad-om-fastighetsmaklare/ 

2016-08-10     Några ord om avtal vid fastighetsköp 

https://nywa.nu/bil-bostad-nagra-ord-om-fastighetskop/ 

2016-08-24     Några ord om bostadsarrende

https://nywa.nu/bil-bostad-nagra-ord-om-bostadsarrende/ 

2016-09-07     Om andrahandsuthyrning

https://nywa.nu/bil-bostad-om-uthyrning-andra-hand/

2016-09-21     Vad gäller vid köp av en bostadsrätt?

https://nywa.nu/bil-bostad-vad-galler-vid-kop-av-en-bostadsratt/ 

2016-10-05     Köpa bil av bilfirma eller privatperson?

https://nywa.nu/bil-bostad-om-bilkop/

2016-10-19     Om budgivning och högsta bud

https://nywa.nu/bil-bostad-om-budgivning/

2016-11-02     Om gåvor

https://nywa.nu/bil-bostad-om-gava/

2016-11-16     Om avtal mellan aktieägare

https://nywa.nu/bil-bostad-om-avtal-mellan-aktieagare/

2016-11-30     Om hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter

https://nywa.nu/bil-bostad-om-skillnaderna-mellan-hyresratt-bostadsratt-och-agarlagenhet/

2016-12-14     Om bluffakturor

https://nywa.nu/bil-bostad-om-bluffakturor/

2016-12-28     Om ansvar för is, halka och snö

https://nywa.nu/bil-bostad-om-ansvar-halka-och-snoras/

2017-01-25     Om köp av del av fastighet

https://nywa.nu/bil-bostad-om-kop-av-del-av-fastighet/

2017-02-08     Om köpt vara och att reklamera

https://nywa.nu/bil-bostad-2/

2017-02-22     Undersöknings- och upplysningsplikt

https://nywa.nu/bil-bostad-om-undersoknings-och-upplysningsplikt/

2017-03-08     Fastigheter och fastighetstillbehör

https://nywa.nu/bil-bostad-om-fastighetstillbehor/

2017-03-22     Finansiering vid bostadsköp

https://nywa.nu/bil-bostad-om-finansiering-vid-bostadskop/

2017-04-05     Avtal vid ny- eller ombyggnation

https://nywa.nu/bil-bostad-avtal-vid-ny-eller-ombyggnation/

2017-04-19     Om olika domstolar

https://nywa.nu/bil-bostad-om-olika-domstolar/

2017-05-03     Om att anlita ombud i tvist om fel i fastighet

https://nywa.nu/bil-bostad-om-advokatrollen/

2017-05-10     Om hur avtal träffas

https://nywa.nu/bil-bostad-hur-avtal-traffas/

2017-05-17     Om firmor och varumärke

https://nywa.nu/bil-bostad-om-firmor-och-varumarken/

2017-05-31     Om vikten att betala hyra i rätt tid

https://nywa.nu/bil-bostad-om-hyresgaster-och-obetalda-hyror/

2017-06-14 Om personligt ansvar för aktiebolags skatter

https://nywa.nu/bil-bostad-om-personligt-ansvar-aktiebolags-skatter/

2017-06-28 Om framtidsfullmakter

https://nywa.nu/bil-bostad-om-framtidsfullmakter/

2017-07-12 Om bevisning

https://nywa.nu/bil-bostad-om-bevisning/

2017-07-26 Om strandskydd

https://nywa.nu/bil-bostad-om-strandskydd/

2017-08-09 Om bygglov och Attefallshus

https://nywa.nu/bil-bostad-om-bygglov-och-attefallshus/

2017-08-23 Om allemansrätten och bärplockning

https://nywa.nu/bil-bostad-om-allemansratten-och-barplockning/

2017-09-06 Om cykelvett och etikett

https://nywa.nu/bil-bostad-om-cykelvett-och-etikett/

2017-09-20 Om mänskliga rättigheter

https://nywa.nu/bil-bostad-om-manskliga-rattigheter/

2017-10-04 Om att sända dokument med e-post

https://nywa.nu/bil-bostad-om-att-sanda-dokument-med-e-post/

2017-10-18 Om verklig huvudman

https://nywa.nu/bil-bostad-om-verklig-huvudman/

2017-11-01 Om styrelseledamots tystnadsplikt

https://nywa.nu/bil-bostad-om-styrelseledamots-tystnadsplikt/

2017-11-15 Om förvaltning av samfällighet

https://nywa.nu/bil-bostad-om-forvaltning-av-samfallighet/

2017-11-29 Om radio- och TV-avgiften

https://nywa.nu/bil-bostad-om-radio-och-tv-avgiften/

2017-12-13 Om kontrollbalansräkning

https://nywa.nu/bil-bostad-om-kontrollbalansrakning/

2017-12-27 Om vikten att veta vem du träffar avtal med

https://nywa.nu/bil-bostad-om-vikten-att-veta-vem-du-traffar-avtal-med/

Bil & Bostad – krönikor 2016 och 2017 Läs mer »

Rulla till toppen