Anbud på inrednings- och presentartiklar 

Interior by Z AB i likvidation försattes i konkurs den 31 januari 2023, varvid advokaten Agneta Gustafsson förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit försäljning av inredning och presentartiklar.

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på hela varulagret och inventarierna bestående av inrednings- och presentartiklar såsom, ljuslyktor, porslin, kökstillbehör, glas, muggar, skålar, vaser, kuddar, krukor, korgar, filtar, leksaker, pussel mm.

Visning av varorna, som finns i butiken belägen på Långedsvägen 2 i Hörnefors, sker efter din anmälan till konkurser@nywa.nu:

  • Klockan 16.00 torsdagen den 16 februari 2023
  • Klockan 09.00 tisdagen den 21 februari 2023

Ert skriftliga anbud emotses till konkurser@nywa.nu senast fredagen den 24 februari 2023.

Club Nywa tävlade i mänskliga rättigheter

Den 4 – 5 juni 2022 avgjordes årets upplaga av den Nordiska Rättegångstävlingen om Mänskliga Rättigheter i Köpenhamn. Tävlingen berör mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen och utgår från ett fiktivt händelseförlopp där deltagarna antingen axlar rollen som ombud för klaganden eller den svarande staten. Tävlingen inleds med en skriftväxling och avslutas med en muntlig pläderingssession inför domare från Europadomstolen och de nordiska högsta domstolarna. I tävlingen deltar juriststudenter från samtliga nordiska länder.

Från Umeå Universitet deltog Club Nywa med stor framgång. Laget, som bestod av Selma Steglind, Alexander Bordeianu, Johannes Weister och Beatrice Aronsson, var bäst av alla tio lag i skriftväxlingen och stod till slut som semifinalister när de muntliga pläderingarna hade avslutats.

Advokatbyrån tackar laget för deras insats och tar med sig många nya insikter och perspektiv på hur mänskliga rättigheter (t.ex. rätt till frihet, rättvis rättegång, privatliv, familjeliv och äganderätt) kan användas till klientens fördel.

Från Advokatbyrån Nywa närvarade advokat Jakob Reimhagen som själv deltog i tävlingen år 2017.

Alexander Bordeianu, Selma Steglind, Johannes Weister och Beatrice Aronsson inför pläderingssessionerna i Østre Landsret, Köpenhamn
Foto: Markus Naarttijärvi