Vill du lära dig mer om VD:s, styrelsens och aktieägares personliga ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag samt om likvidation av aktiebolag?

I sådant fall kan vi rekommendera Limhamnsgruppens kurs Likvidationsförfarandet och kapitalbrist som äger rum den 23 oktober 2019 i Stockholm, där advokaten Agneta Gustafsson och företagskonsulten Bengt Heinestam medverkar.

Mer information om kursen finns på: https://limhamnsgruppen.se/kurser/likvidationsforfarandet-och-kapitalbrist

Vår kollega Agneta Gustafsson har arbetat som jurist i över 25 år och har tidigare bland annat varit verksam vid olika domstolar, Kronofogden, Ackordscentralen och advokatbyråer samt innehar externa styrelseuppdrag. Agneta biträder löpande såväl stora som små företag i affärsjuridiska frågor och har därmed upprättat otaliga avtal inom skilda områden och biträder vid. Agneta har genom åren erhållit betydande och bred erfarenhet inom civilrätten, främst inom aktiebolagsrätt, avtalsrätt, arrenderätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, krediträtt och obeståndsrätt samt tvistemålslösning. Hon håller löpande utbildningar och skriver krönikor. Agneta innehar uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Advokaten Agneta skriver i Bil & Bostad

Visst vet du att advokaten Agneta Gustafsson, varannan vecka, skriver en artikel i Bil & Bostad? I varje artikel redogör hon för ett antal olika juridiska begrepp på en viss bokstav. Senaste artikeln om juridiska begrepp på bokstaven S och alla andra artiklar i Bil & Bostad hittar du här: https://nywa.nu/bil-bostad/

Praktikant Emilia och Linn

Vi hälsar Emilia Simu och Linn Öhlén välkomna till oss på Advokatbyrån. Emilia och Linn går termin sju på juristprogrammet vid Umeå Universitet och kommer att göra sin praktik hos oss under hösten

Rulla till toppen