Om Advokatbyrån Nywa

Vår historia

Advokatbyrån Nywa grundades år 1997 och finns i centralt belägna lokaler på
– Nygatan 14 i Umeå
– Storgatan 28 A i Lycksele
– Lasarettsgatan 13 i Örnsköldsvik

Advokatbyråns geografiska verksamhetsområde är huvudsakligen Norrland, men vi har uppdrag i hela Sverige. Advokatbyrån har medarbetare som har över 30 års erfarenhet av avtalsrätt, aktiebolagsrätt, arrende- och hyresrätt, fastighetsrätt och insolvensrätt.

Våra värderingar

Advokatbyråns ledord är engagemang, kompetens och erfarenhet vid tillhandahållandet av juridiska tjänster av hög kvalitet. Advokatbyrån har en väl fungerande organisation med effektiva digitala lösningar. Hög service och tillgänglighet är en självklar del av Advokatbyråns verksamhet. Vi arbetar i team för att på bästa sätt tillvarata klientens intressen.

Allmänna villkor

Advokatbyråns Allmänna villkor reglerar tillsammans med ett för varje uppdrag specifikt uppdragsavtal villkoren för Advokatbyråns tjänster.

Vid offentliga förordnanden, såsom konkursförvaltare, likvidator, målsägandebiträde och offentlig försvarare gäller särskilda regler.

Rulla till toppen