Rättsfall från Högsta Domstolen 2012-09-28


Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en tolvåring.

 

Rättsfall från Högsta Domstolen 2012-09-28 Läs mer »