Nyheter

Vi välkomnar Fanny Olsson

jur.kand Fanny Olsson börjar arbeta på Nyman & Wergens Advokatbyrå idag den 31 mars 2014. Vi ser fram emot detta och tror att hon kommer att vara ett värdefullt bidrag till verksamheten.

Två elever döms för "strykjärnsnollningen"

Två elever döms för den s.k ”strykjärnsnollningen” på Lundbergs skola i augusti förra året då en 14-årig elev brännskadades. Eleverna döms för vållande till kroppsskada till dagsböter. Tingsrätten frikänner emellertid alla åtalade elever och den åtalade elevhemsföreståndaren från åtalen för olaga hot alternativt ofredande och medhjälp.
Källa: Värmlands tingsrätt

Effektivare offentlig upphandling

Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över dagens regelverk för överprövningar vid offentlig upphandling. Senast den 15 juni 2014 skall utredningen lämna sitt betänkande (Dir 2013:105).

Syftet med utredningen är, enligt regeringen, att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena genom att finna sätt att komma till rätta med de problem som orsakas, både samhällsekonomiskt och för berörda aktörer, av att upphandlingar stoppas när de begärs överprövade i domstol.

Det återstår således att se vad detta förslag utmynnar och hur möjligheterna till överprövning kan komma att förändras. Förhoppningsvis beaktar man även motparters berättigade behov av att få en överprövning.

Rättsfall från Högsta Domstolen 2012-09-28


Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en tolvåring.

 

Vi heter återigen Nyman & Wergens Advokatbyrå

Per den 20 augusti 2012 har vår kontorsgemenskap med Advokatteamet i Lycksele upphört och vi bedriver återigen advokatverksamhet under namnet Nyman & Wergens Advokatbyrå.

Rulla till toppen