Tova Backman

Biträdande jurist

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Arrende- och hyresrätt
Arv, testamente och bodelning
Förvaltningsrätt
Tvistelösning

Rulla till toppen