Agneta Gustafsson

Advokat och VD

Affärsjuridik: Avtal och bolagsrättsliga frågor
Arrende- och hyresrätt
Fastighetsrätt
Konkurser
Likvidationer
Tvistelösning

 • Advokatbyrån Nywa AB (f.d. Nyman & Wergens Advokatbyrå), 2016
 • Ahlgrens Advokatbyrå HB, 2013-2016
 • AC-Gruppen AB, 2012-2013
 • Ackordcentralen Norrland AB, 2000-2011
 • Kronofogdemyndigheten i Umeå, 1995-2000
 • Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm, 1993-1995
 • Hovrätten för Övre Norrland, 1993
 • Umeå tingsrätt, 1992-1993
 • Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) i Stockholms län, 1991-1992
 • University of Surrey, England, Introduction to English law, 1991
 • Jur kand Uppsala Universitet, 1991
 • Företags- och förvaltningsjuridisk examen Umeå Universitet, 1989

Agneta Gustafsson är verkställande direktör vid Advokatbyrån Nywa. Som framgår ovan har hon arbetat som jurist i över 25 år och bland annat varit verksam vid flera olika domstolar, Kronofogden, Ackordscentralen och advokatbyråer i Umeå och Stockholm.

Agneta Gustafsson innehar och har innehaft ett antal externa styrelseuppdrag. Hon håller löpande utbildningar för såväl offentlig och privat sektor. Vidare skriver hon krönikor.

Agneta Gustafsson biträder såväl stora som små företag i affärsjuridiska frågor. Hon har därmed upprättat ett otaligt antal avtal inom olika branscher inom vitt skilda områden, såsom aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelse, samarbeten, finansiering, arrende, hyra, licens, köp och försäljning av varor och tjänster. Agneta Gustafsson är ofta anlitad i samband med företagsöverlåtelser, varvid hon biträder i såväl avtalsförhandlingar som upprättande och granskning av avtal. Hon har betydande erfarenhet inom civilrätten, främst inom aktiebolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, arrenderätt, krediträtt, finansrätt, solvensrätt, obeståndsrätt samt tvistemålslösning. Agneta Gustafsson har arbetat med insolvensrätt i över 20 år och innehar förordnanden som konkursförvaltare och likvidator.

Rulla till toppen