Nyheter

Kunskapspåfyllnad hos IVA Norr

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins VD Tuula Teeri informerade om IVA och ingenjörers viktiga uppfinningar i Sverige under 100 år. Vidare höll professor Erik Elmroth och rektor Hans Adolfsson vid Umeå Universitet samt Algoryx VD Kenneth Bodin inspirerande föreläsningar.

Legal Apps Competition i New York

Vår duktiga kollega Jenny Viklund är i New York och inhämtar ny kunskap inom juridik och IT för fortsatt framgång.

Sekreterare Johanna och praktikant Isabell

Vi hälsar Johanna Algotsson och Isabell Sandgren välkomna till oss på Advokatbyrån Nywa. Johanna är vår nya sekreterare och Isabell går termin sju på juristprogrammet vid Umeå Universitet och kommer att göra sin praktik hos oss under vintern.

EPP med ELSA Umeå

Efter plugget-pub, förkortat EPP, är studenternas motsvarighet till det mer välkända konceptet after work. Advokatbyrån Nywa anordnade tillsammans med föreningen ELSA Umeå en lyckad EPP förra veckan.

Några ord om advokatens uppgift och plikt

 

Advokaten ska i enlighet med de advokatetiska reglerna lojalt tillse klientens bästa och tillvarata klientens intressen. Klienten, som kan vara i en mycket utsatt situation, ska veta att advokaten står på dennes sida. Oavsett vad andra anser och tycker om Klienten så ska advokaten tillvarata klientens legala rättigheter. Det är advokatens viktiga uppgift i en rättsstat.

 

Vill du lära dig mer om VD:s, styrelsens och aktieägares personliga ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag samt om likvidation av aktiebolag?

I sådant fall kan vi rekommendera Limhamnsgruppens kurs Likvidationsförfarandet och kapitalbrist som äger rum den 23 oktober 2019 i Stockholm, där advokaten Agneta Gustafsson och företagskonsulten Bengt Heinestam medverkar.

Mer information om kursen finns på: https://limhamnsgruppen.se/kurser/likvidationsforfarandet-och-kapitalbrist

Vår kollega Agneta Gustafsson har arbetat som jurist i över 25 år och har tidigare bland annat varit verksam vid olika domstolar, Kronofogden, Ackordscentralen och advokatbyråer samt innehar externa styrelseuppdrag. Agneta biträder löpande såväl stora som små företag i affärsjuridiska frågor och har därmed upprättat otaliga avtal inom skilda områden och biträder vid. Agneta har genom åren erhållit betydande och bred erfarenhet inom civilrätten, främst inom aktiebolagsrätt, avtalsrätt, arrenderätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, krediträtt och obeståndsrätt samt tvistemålslösning. Hon håller löpande utbildningar och skriver krönikor. Agneta innehar uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Advokaten Agneta skriver i Bil & Bostad

Visst vet du att advokaten Agneta Gustafsson, varannan vecka, skriver en artikel i Bil & Bostad? I varje artikel redogör hon för ett antal olika juridiska begrepp på en viss bokstav. Senaste artikeln om juridiska begrepp på bokstaven S och alla andra artiklar i Bil & Bostad hittar du här: https://nywa.nu/bil-bostad/

Praktikant Emilia och Linn

Vi hälsar Emilia Simu och Linn Öhlén välkomna till oss på Advokatbyrån. Emilia och Linn går termin sju på juristprogrammet vid Umeå Universitet och kommer att göra sin praktik hos oss under hösten

Rulla till toppen