Rättsskydd och rättshjälp

Vid juridisk tvist kan det i klientens, såväl företags som privatpersoners, försäkring finnas ett rättskydd, som kan täcka en del av kostnaderna. Advokatbyrån kan biträda er med upprättande av rättskyddsansökan.

Vissa privatpersoner kan vara berättigade till allmän rättshjälp. Mer information finns hos Rättshjälpsmyndigheten, www.rattshjalp.se.

Rulla till toppen