vårdnadstvister

Vårdnad, boende och umgänge

Juridiskt biträde vid vårdnadstvister

Ibland uppstår konflikt mellan föräldrar om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo eller hur mycket umgängestid barnet ska ha med den ena föräldern. Advokatbyrån Nywa biträder klienter tvister om vårdnad, boende och umgänge med barn. 

Vid tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn kan du ha rätt att nyttja din hemförsäkring för betalning av en del vårt arvode. I vissa fall undantagsfall kan rättshjälp beviljas av staten. 

Vi ser fram emot att tillse dina intressen och rättigheter.

Rulla till toppen