Konkurser

Juridisk hjälp vid konkurser 

Advokatbyrån Nywa biträder i alla de frågor som kan förekomma i samband med ett företags betalningsproblem. Om du inte fått betalt för din fordran kan vi biträda dig med att driva in din fordran.

Om företag är försatt i konkurs förordnas en konkursförvaltare av domstol. Vid en konkurs ser konkursförvaltaren till att det sker en samlad avveckling av företagets tillgångar och tillvaratar samtliga fordringsägares intressen. Advokaten Agneta Gustafsson, som av domstol förordnas till konkursförvaltare, har över 25 års erfarenhet av konkursförvaltning och insolvensrätt.

Rulla till toppen