ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Arv, testamenten och bodelning

Den ekonomiska familjerätten omfattar en mängd frågor som sträcker sig över livets alla olika faser. Oavsett var i livet du befinner dig tillhandahåller Advokatbyråns erfarna jurister den lösning du behöver för att trygga dina nuvarande och framtida ekonomiska angelägenheter. Med klientens intressen i främsta rummet biträder vi bl.a. med upprättande av gåvobrev, testamente, äktenskapsförord, samboavtal och framtidsfullmakt. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och testamentsexekutor.

Vad kostar det?
Alla uppdrag är unika och vårt främsta mål är att ge den bästa möjliga rådgivningen utifrån omständigheterna i ditt fall. Nedan redovisas vissa arvoden vid familjerättsliga uppdrag vid upprättande av ett dokument efter en timmes konsultation. Om ärendet behöver mer tid tillämpar vi vårt timarvode. Kontakta oss gärna för mer information.

Testamente: från 4 000 kr
Vill du säkerställa att arvet efter dig går till den eller dem du verkligen vill? Kanske vill du att det du efterlämnar ska vara din arvinges enskilda egendom och därmed skyddad vid eventuell äktenskapsskillnad? Välkommen att skriva ditt testamente hos oss.

Framtidsfullmakt: från 3 000 kr
Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska sörja för dina ekonomiska och personliga intressen för det fall att du själv inte kan göra det i framtiden.

Äktenskapsförord: från 4 000 kr
Det kan vara klokt att i förväg komma överens kring vilken egendom som ska ingå i en bodelning för det fall ni separerar. Huvudregeln är annars att ni får hälften vardera av värdet av all egendom som någon av er äger.

Samboavtal: från 3 000 kr
Om ett samboförhållande tar slut kan en av parterna kräva att bodelning görs gällande den gemensamma bostaden och bohaget. För att göra denna egendom till enskild egendom så den inte dras in i en eventuell bodelning bör ni skriva ett samboavtal.

Bodelningsavtal mellan makar: från 5 000 kr
Om ett äktenskap tar slut ska era tillgångar bodelas och en skriftlig handling ska upprättas över bodelningen som undertecknas av makarna. Kanske ska någon av er ta över huset eller lägenheten? Vi hjälper till att upprätta detta avtal och kan hjälpa er att räkna ut vad den som bor kvar i bostaden ska lösa ut den andra för. 

Bodelningsavtal mellan sambor: från 5 000 kr
Om sambor separerar kan det bli aktuellt med en bodelning av den gemensamma bostaden och bohaget. Då måste det även upprättas ett bodelningsavtal. Vi hjälper er räkna ut vad den som ska bo kvar i bostaden ska lösa ut den andra för och upprättar därefter ett bodelningsavtal åt er. 

Skuldebrev: från 3 000 kr
Ska du låna ut pengar till någon? Då vill du även att det upprättas ett skuldebrev som bevisar att det föreligger en skuld samt reglerar villkoren för skulden så som när och hur skulden ska återbetalas.

Gåvobrev av lös egendom: från 4 000 kr
Ska du skänka bort lös egendom, till exempel en bil eller pengar? Då är det bra att upprätta ett gåvobrev, speciellt om du vill villkora gåvan, exempelvis att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom så den är skyddad i en eventuell framtida bodelning.

Gåvobrev av fast egendom: från 4 000 kr
För att ge bort en fastighet behöver du upprätta ett skriftligt gåvobrev. I gåvobrevet kan du även villkora gåvan om du så önskar. Kanske vill du att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom?

Lagfart: från 2 000 kr
Om du har erhållit en fastighet så måste du ansöka om lagfart för denna. Du registreras då som ägare till fastigheten.

Fullmakt: från 2 000 kr
Vill du ge någon fullmakt att företräda dig i en specifik fråga? Vi hjälper dig formulera vad och vilken tid den skriftliga fullmakten ska omfatta.

Vi ser fram emot att lämna familjerättslig rådgivning för din nuvarande och framtida ekonomiska trygghet. 

Rulla till toppen