Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Du kan vända dig till konsumenttvistnämnden om du är konsument, har ett krav i anledning av våra tjänster och har försökt uppnå en lösning i samförstånd med oss. Konsumenttvistnämndens kontaktuppgifter framgår nedan.

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/