ANBUD VERKTYG, MASKINER, BYGGMATERIAL OCH FORDON

Arcos Sweden AB försattes i konkurs den 12 december 2023, varvid advokaten Agneta Gustafsson förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit byggverksamhet. Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på bolagets samtliga tillgångar, bestående bl.a. av maskiner, verktyg, byggmaterial, inventarier och fordon. Anbudsunderlag med anbudsförutsättningar, förteckning över egendomen och bilder finner du här: Anbudsunderlag

Visning av egendomen, som finns i bolagets lokal på Kardangatan 13 i Umeå, sker:

  • Torsdagen den 4 januari 2024 klockan 16:00 – 16:30
  • Onsdagen den 10 januari 2024 klockan 16:00 – 16:30

Skriftligt anbud emotses till konkurser@nywa.nu senast torsdagen den 11 januari 2024.

ANBUD VERKTYG, MASKINER, BYGGMATERIAL OCH FORDON Läs mer »