Försäljning av fastigheten Vilhelmina Malgovik 2:27

Lycksele tingsrätt har genom beslut 2020-04-27, Ä 74-20, efter delägares ansökan förordnat advokat Josef Angerbjörn, Advokatbyrån Nywa, att som god man ombesörja försäljning av fastigheten Vilhelmina Malgovik 2:27 genom offentlig auktion enligt 6 § lagen (1904:48) om samäganderätt. För mer information om försäljningen vänligen se handlingar nedan.

Auktionspromemoria

Bilaga 1 Försäljningsvillkor Malgovik 2:27

Bilaga 2. Bildmaterial

Bilaga 3. Skogsbruksplan

Bilaga till skogsbruksplan, flygbild

Bilaga till skogsbruksplan, huggningsklasskarta