Försäljningar

I Carl-Johan Mattssons dödsbo infordras härmed anbud på fastigheten Storuman Luspen 1:154. Vänligen se bifogade anbudsunderlag.

Anbudsunderlag Storuman Luspen 1-154

Utdrag fastighetsregistret