Försäljningar

I Gurli Ömans dödsbo infordras härmed anbud på fastigheten Vårgårda Landa 2:19. Vänligen se bifogade anbudsunderlag.

Anbudsunderlag Vårgårda Landa 2:19