Fastigheten Dorotea Sörfors 1:11 utbjudes härmed till försäljning.

Visning av fastigheten sker den 24 augusti 2022 kl. 10.00 samt den 2 september 2022 kl. 15.00.

Auktionen äger rum onsdagen den 14 september 2022 kl. 14.00.

Information om fastigheten och auktionen finner du i filerna nedan.

PM

Bilaga 1 – Fastighetsregisterutdrag

Bilaga 2 – Frikraftsavtal

Bilaga 3.1 – Skogsbruksplan del 1/4

Bilaga 3.2 – Skogsbruksplan del 2/4

Bilaga 3.3 – Skogsbruksplan del 3/4

Bilaga 3.4 – Skogsbruksplan del 4/4

Bilaga 4 – Foton

Bilaga 5 – Utkast till köpekontrakt