Allmänt

Club Nywa tävlade i mänskliga rättigheter

Den 4 – 5 juni 2022 avgjordes årets upplaga av den Nordiska Rättegångstävlingen om Mänskliga Rättigheter i Köpenhamn. Tävlingen berör mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen och utgår från ett fiktivt händelseförlopp där deltagarna antingen axlar rollen som ombud för klaganden eller den svarande staten. Tävlingen inleds med en skriftväxling och avslutas med en muntlig pläderingssession inför domare från Europadomstolen och de nordiska högsta domstolarna. I tävlingen deltar juriststudenter från samtliga nordiska länder.

Från Umeå Universitet deltog Club Nywa med stor framgång. Laget, som bestod av Selma Steglind, Alexander Bordeianu, Johannes Weister och Beatrice Aronsson, var bäst av alla tio lag i skriftväxlingen och stod till slut som semifinalister när de muntliga pläderingarna hade avslutats.

Advokatbyrån tackar laget för deras insats och tar med sig många nya insikter och perspektiv på hur mänskliga rättigheter (t.ex. rätt till frihet, rättvis rättegång, privatliv, familjeliv och äganderätt) kan användas till klientens fördel.

Från Advokatbyrån Nywa närvarade advokat Jakob Reimhagen som själv deltog i tävlingen år 2017.

Alexander Bordeianu, Selma Steglind, Johannes Weister och Beatrice Aronsson inför pläderingssessionerna i Østre Landsret, Köpenhamn
Foto: Markus Naarttijärvi

Club Nywa tävlade i mänskliga rättigheter Läs mer »

Nordiska rättegångstävlingen 2021

Under fredagen den 4 juni 2021 avgjordes grundomgångarna i den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna där Umeålaget – som tävlade under namnet Club Nywa – gjorde en strålande insats. Advokatbyrån är stolt över att få ge sitt namn åt laget och tackar deltagarna och administrationen för en väl genomförd tävling.

Klagandelaget företrädda av Emelie Karlström, Rhiannon Meenan och Theresa Karlsson (Foto: Markus Naarttijärvi)
Svarandelaget företrädda av Theresa Karlsson, Rebecka Pettersson och Rhiannon Meenan
(Foto: Markus Naarttijärvi)

Nordiska rättegångstävlingen 2021 Läs mer »

Club Nywa

Advokatbyrån Nywa sponsrar i år det lag från Umeå Universitet som tävlar i den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. Tävlingen behandlar ett fiktivt fall där de deltagande lagen ska hävda (som ombud för klaganden) eller försvara sig mot (som ombud för svaranden) kränkningar av mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I tävlingen, som består av både skriftliga och muntliga moment, deltar lag från Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland. I tävlingens domarpanel ingår aktade domare från de nordiska ländernas högsta domstolar och från Europadomstolen.

Den Nordiska Rättegångstävlingen bidrar till att öka medvetenheten hos framtidens jurister om hur mänskliga rättigheter får genomslag i praktiken och hur de kan användas till klientens fördel. Advokatbyrån Nywa är mycket stolt över att få ge sitt namn till Umeålaget, som tävlar under namnet ”Club Nywa”.

Den muntliga och avslutande delen av tävlingen går av stapeln i början av juni och genomförs i år digitalt.

Club Nywa Läs mer »

Vill du arbeta som advokat eller biträdande jurist vid Advokatbyrån Nywa?

Advokatbyrån Nywa söker en advokat eller biträdande jurist som har ett genuint intresse för att lämna juridisk rådgivning till våra klienter bland annat med upprättande av avtal, insolvensrättsliga uppdrag, biträda vid fastighets- eller företagsöverlåtelser samt medverka till tvistelösning.

Du bör ha minst tre års yrkeserfarenhet, gärna från advokatbyrå eller motsvarande. Som person bör du vara engagerad, noggrann, lyhörd och ha känsla för klientens behov.

Eftersom vi kommer att kalla till intervju löpande ser vi gärna att du inkommer med din ansökan med CV och referenser så snart som möjligt och senast 2021-01-31. 

Vid frågor om tjänsten eller Advokatbyrån Nywa är du välkommen att kontakta Johanna Algotsson, johanna@nywa.nu eller telefonnr. 090 – 13 69 99. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Vill du arbeta som advokat eller biträdande jurist vid Advokatbyrån Nywa? Läs mer »

Rulla till toppen