Här hittar du länk till våra Allmänna Villkor som tillsammans med uppdragsavtalet reglerar villkoren för vårt arbete. Notera att vid offentliga förordnanden gäller särskilda i lag angivna krav.