Thomas Nyman
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Fastighets-, arrende och hyresrätt

Förvaltningsrätt

IT-rätt

Konkurser

Offentlig upphandling

Tvistelösning

 

  • Advokatbyrån Nywa AB (f.d. Nyman & Wergens Advokatbyrå), 1997
  • Advokatfirman Thomas Nyman, 1996-1997
  • Gärde Advokatbyrå i Stockholm, 1992-1996
  • Landahls Advokatbyrå i Stockholm, 1991-1992
  • Varbergs tingsrätt, 1989-1990
  • Länsrätten i Kristianstad, 1988-1989
  • Jur kand Lunds Universitet, 1988
  • Företags- och förvaltningsjuridisk påbyggnadslinje, 1987
  • Oxford High School
  • Reynolds High School 

Thomas Nyman har varit bosatt i USA under ett flertal år. Han har ett stort intresse och kunskaper inom IT och programmering. Han är även grundare av f.d. Canadian Swedish Business Association (CSBA).

 

Thomas Nyman biträder vid upprättande av avtal samt såväl företagsförvärv som företagsöverlåtelser. Han har god vana vid upprättande av avtal på engelska. Thomas Nyman har biträtt med upprättande av licensavtal (mjukvarulicens), som tillämpats i stora delar av världen. Även i övrigt har licensfrågor och IT-frågor varit en inte obetydlig del av Thomas Nymans affärsjuridiska uppdrag. Han åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare. Thomas Nyman har arbetat med konkursförvaltning sedan år 1991. Konkursförvaltaruppdragen har berört en rad olika branscher. I dessa sammanhang har ofta avtalsrättsliga och immateriella frågor förekommit där skilda rättsfrågor lösts.