Sandra Nordlander
Biträdande jurist

Fastighets- och arrenderätt

Miljörätt

Processrätt

Förvaltningsrätt

  • Advokatbyrån Nywa AB, 2019
  • Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2013 – 2019
  • Jur kand Umeå Universitet, 2019
  • Miljöhandläggare Landskrona stad, 2012 – 2013
  • Miljöhandläggare Båstads kommun 2011 – 2012
  • Miljöhandläggare Katrineholms kommun 2010 – 2011
  • Kandidatexamen inom miljö och hälsoskydd Umeå Universitet, 2010