Sandra Nordlander
Biträdande jurist

Fastighets- och arrenderätt

Miljörätt

Processrätt

Förvaltningsrätt

  • Advokatbyrån Nywa AB, 2019
  • Länsstyrelsen i Västerbottens län
  • Jur kand Umeå Universitet, 2019