Likvidationer

Juridisk hjälp vid likvidationer

Aktiebolag kan avvecklas genom en frivillig likvidation, varvid tillgångar omvandlas till likvida medel som sedan skiftas ut till aktieägare. Advokaten Agneta Gustafsson har ett stort antal uppdrag som likvidator, såväl vid sk frivillig likvidation som förordnanden från Bolagsverket. Hon har i decennier hållit flera utbildningar om likvidationer, kapitalbrist och styrelsens personliga betalningsansvar för andra advokater och revisorer.

Advokaterna lämnar även rådgivning avseende andra möjliga lösningar till ett företags kapital- och likviditetsproblem.

Rulla till toppen