Förvaltningsrätt

Biträde vid förvaltningsrättsliga ärenden

Vi förordnas löpande av förvaltningsrätten för att biträda enskilda i ärenden om tvångsvård enligt lagen om vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och vård av psykiskt sjuka (LPT/LRV). Vi har erfarenhet av att företräda såväl vuxna som barn. Om du önskar att någon av oss biträder dig kan ni kontakta förvaltningsrätten därom.

Om du är missnöjd med en kommun eller myndighets beslut i någon fråga, oavsett om det gäller erhållande av allmänna handlingar, bygglov, detaljplan, tillstånd eller annat, kan vi biträda dig med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Rulla till toppen