Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Juridisk rådgivning inom fastighets-, arrende- och hyresrätt

Advokatbyrån lämnar juridisk rådgivning i frågor avseende ägande, nyttjande, hyra, förvaltning och överlåtelse av fastigheter samt fel i fastighet. Advokaterna har i flera decennier lämnat rådgivning rörande fastighets-, arrende- och hyresrätt. Advokaterna biträder vid avtalsförhandlingar och tvister vid såväl hyres- och arrendenämnd som domstolar. Advokatbyrån upprättar, granskar och tolkar avtal rörande överlåtelse respektive arrende och hyra av fastigheter.

Är du i behov av juridisk hjälp inom fastighets-, arrende- eller hyresrätt? Vänd dig till Advokatbyrån Nywa för professionell och erfaren rådgivning. Vi hjälper dig med allt från upprättande och tolkning av avtal till förhandlingar och tvistelösning. Advokatbyrån Nywa finns i Umeå, Lycksele och Örnsköldsvik.

Rulla till toppen