Brottmål

Juridisk biträde till brottsoffer och försvar till misstänkt

Vi erhåller löpande förordnanden som målsägandebiträde och offentlig försvarare från domstolar i stora delar av Norrland, främst Umeå tingsrätt, Lycksele tingsrätt och Ångermanlands tingsrätt.

Den som delges misstanke om brott har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare, vilket kan begäras om du kallas till förhör hos polisen. Begäran kan avse en advokat som är verksam vid Advokatbyrån Nywa. Om du inte beviljas offentlig försvarare har du alltid rätt till en privat försvarare, uppdrag som våra advokater åtar sig. Försvararen biträder den misstänkte under förundersökningen och rättegången.

Den som utsatts för ett brott kallas målsägande, vilken i vissa fall har rätt till ett målsägandebiträde som förordnas av domstol. Målsägandebiträdet biträder målsäganden under hela förundersökningen samt vid rättegången i domstol. Brottsoffret har möjlighet att begära vem som ska företräda denne i brottmålet. Begäran kan avse en jurist som är verksam vid Advokatbyrån Nywa.

Behöver du ett målsägandebiträde eller en försvarare? Vi har gedigen erfarenhet av att biträda både misstänkta och brottsoffer. Vi vill gärna biträda dig med att navigera genom rättsprocessen och de rättsliga utmaningar som kan uppstå.

Rulla till toppen