GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Advokatbyrån Nywa blickar tillbaka på år 2020 där vi haft framgång i flera tvistemål och andra rättsprocesser, bl.a. har två av våra klienter erhållit viktig strandskyddsdispens i Mark- och Miljööverdomstolen i ärende M 7982-19. Vidare har vi haft förtroendet att biträda vid ett flertal företagsöverlåtelser. Efter ett annorlunda år ser vi fram emot år 2021 med nya möjligheter och förmånen att få fortsätta arbeta med att finna den för klienten bästa lösningen. Vi på Advokatbyrån Nywa önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år då vi fortsatt står till ert förfogande!

Rulla till toppen