Kari Wergens
Advokat och delägare

Affärsjuridik

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Konkurser, likvidationer och rekonstruktioner

Tvistelösning
Ekonomisk familjerätt

 

  •  Advokatbyrån Nywa AB (f.d. Nyman & Wergens Advokatbyrå), 1997
  • Advokaterna Kaiding, Ljungdahl & Marcusson, 1991-1996
  • Kristianstads tingsrätt, 1989-1991
  • University of Minnesota Law School, 1988-1989
  • Jur kand Uppsala Universitet, 1989

Kari Wergens har över 25 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning och allmän juridik. Han har en gedigen erfarenhet av affärsjuridik, allmän avtalsrätt, obeståndsrätt och tvistelösning både inom och utom rätta. Kari Wergens kommunicerar på svenska, engelska, finska och estniska. Kari Wergens har sedan 1991 arbetat med konkursförvaltning. Som konkursförvaltare har Kari Wergens erhållit stor erfarenhet av företags olika verksamheter. Kari Wergens innehar vidare uppdrag som likvidator, offentlig försvarare och god man.