Josef Angerbjörn
Advokat

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: försvarare och målsägandebiträde

Tvistelösning
Ekonomisk familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

 

  • Advokatbyrån Nywa, 2018
  • Örnsköldsviks kommun, 2017-2018
  • Norrlandsadvokaterna i Umeå, 2013-2017
  • Igne Advokatbyrå i Umeå, 2013
  • Umeå tingsrätt, 2011-2013
  • Jur kand Örebro Universitet, 2011