Jakob Reimhagen
Advokat

Affärsjuridik

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Förvaltningsrätt

Brottmål: målsägandebiträde

Tvistelösning 
Framtidsfullmakter

  • Advokatbyrån Nywa AB (f.d. Nyman & Wergens Advokatbyrå), 2017
  • Jur kand Umeå Universitet, 2018