Framtidsplanering

Delar av StyrelseAkademien Norrs styrelse sammanträffande vid Advokatbyrån Nywa i Umeå för planering av framtida aktiviteter för strategisk kunskapsspridning för framgångsrika företag.

Vill du veta mer om StyrelseAkademien Norrs aktiviteter?

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6918086768659451904