Umeå Linjemontage AB i kk – Fastighetsförsäljning

I Umeå Linjemontage ABs konkurs försäljs två fastigheter.

Umeå Gunnismark 2:18

Denna fastighet är en obebyggd tomt som ligger nära sävarån men inte med tomtgräns mot ån. Viss skog finns på tomten

Umeå Gunnismark 2:21

Denna fastighet är bebyggd med bostadshus och bl a garagebyggnad. Byggnaderna har renoveringsbehov. Tomten ansluter direkt  mot Sävarån och uteplatsen har utsikt direkt över Sävarån. Lämplig för såväl sommarbostad som åretruntbostad.

Se anbudsunderlag för ytterligare information (röd text klickbar länk)