Advokatbyrån Nywa söker biträdande jurist eller advokat

Advokatbyrån Nywa expanderar och söker biträdande jurist eller advokat. Vi söker dig med ett genuint intresse för affärsjuridik, tvistelösning och insolvensrätt.

Du bör ha minst tre års yrkeserfarenhet, gärna från tingsrätt eller advokatbyrå. Som person ser vi gärna att du är engagerad, noggrann, lyhörd och har känsla för klientens behov.

Eftersom vi kommer att kalla till intervju löpande ser vi gärna att du inkommer med din ansökan med CV, personligt brev och referenser så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten eller Advokatbyrån Nywa är du välkommen att kontakta Frida Sandberg på telefonnummer 090 – 13 69 99. Sista ansökningsdag är 2018-03-10. Varmt välkommen med din ansökan!

ANSÖK här

Effektivare offentlig upphandling

Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över dagens regelverk för överprövningar vid offentlig upphandling. Senast den 15 juni 2014 skall utredningen lämna sitt betänkande (Dir 2013:105).

Syftet med utredningen är, enligt regeringen, att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena genom att finna sätt att komma till rätta med de problem som orsakas, både samhällsekonomiskt och för berörda aktörer, av att upphandlingar stoppas när de begärs överprövade i domstol.

Det återstår således att se vad detta förslag utmynnar och hur möjligheterna till överprövning kan komma att förändras. Förhoppningsvis beaktar man även motparters berättigade behov av att få en överprövning.