Advokatbyrån

Advokatbyrån grundades 1997 och finns i centralt belägna lokaler på Kungsgatan 60 i Umeå, Storgatan 28 A i Lycksele samt Lasarettsgatan 13 i Örnsköldsvik. Advokatbyråns geografiska verksamhetsområde är huvudsakligen Norrland, men vi har uppdrag i hela Sverige.

Vid Advokatbyrån finns advokater med över 25 års erfarenhet av affärsjuridik, insolvensrätt och allmän juridik.

Advokatbyråns ledord är engagemang, kompetens och professionalism vid tillhandahållandet av juridiska tjänster av hög kvalitet. Advokatbyrån har en väl fungerande organisation med effektiva digitala lösningar. Service är en självklar del av Advokatbyråns verksamhet. Advokatbyrån har ett nationellt och internationellt nätverk som är till fördel för klienten. Inom Advokatbyrån arbetar vi i team i syfte att på bästa sätt tillvarata klientens intressen.

Allmänna villkor: Advokatbyråns Allmänna villkor reglerar tillsammans med ett för varje uppdrag specifikt uppdragsavtal villkoren för Advokatbyråns tjänster.

Vid offentliga förordnanden, såsom målsägandebiträde, offentlig försvarare och biträde gäller särskilda regler.

Allmänna villkor
Konsumenttvistnämnden
Rättsskydd och rättshjälp